تاريخ : شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۱ | | نویسنده : آب-آبی
شعري درباره ي آب در هوا( چرخه آب ):


تا هوا گرد زمين بسيار هست                          در تن ما هم نفس در كار هست
جابجا گردد هوا باد است اين                           باد  جنبش مي كند  گرد  زمين
آب ها هم درهوا و بحر و بر                              مي زند  مثل  كبوتر  بال و  پر
چرخه ي آب است نقشش بيشمار                   ابر و باران است  وسيل و آبشار
گه  بخار  آب  اين  ذرات  پاك                            مي نيشيند بردرخت وچوب و خاك
شبنم است  انگار  باران  آمده                         بي صدا و برق  و طوفان  آمده
گر هوا شد سرد بر روي زمين                           مه  كند  دنياي  روشن  را  غمين

شعر از آقاي احمد منصوري دبير بازنشسته علوم تجربي خورموج  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ